BTW uitleg

Het aankopen van een vakantiehuis is één van de manieren om uw geld goed te investeren. Momenteel zijn veel mensen op zoek naar de juiste investering, omdat het rendement op een spaarrekening niet interessant genoeg is voor velen. De lage rente of zelfs negatieve rente die wordt aangeboden door de banken, doet veel mensen besluiten om hun geld anders te investeren. Wanneer u ervoor kiest om een vakantiewoning aan te kopen voor verhuurdoeleinden, kan dit een hele interessante investering zijn. Zowel privé als zakelijk kunt u vaak een mooi rendement behalen.

 

Belasting over inkomen (vanuit Privè) – Inkomstenbelasting Nederland (Privè)

Wanneer u woonachtig bent in Nederland, bent u verplicht om alle binnenlandse en buitenlandse inkomsten en bezittingen aan te geven in uw aangifte inkomstenbelasting. In het Nederlandse belastingstelsel valt een vakantiewoning als belegging in binnen- of buitenland in Box 3. Hierbij maakt het geen verschil of u de woning aankoopt voor eigen gebruik of voor verhuurdoeleinden. De peildatum voor Box 3 ligt op 1 januari van ieder belastingjaar. De WOZ-waarde van het vakantiehuis wordt dan ook opgegeven in Box 3. Indien u geld heeft geleend voor de aankoop van het vakantiehuis, mag u deze ’schuld’ opnemen in uw aangifte als ‘Box 3-schuld’. Hierbij geldt echter wel een niet aftrekbare drempel van  3.200,00 en deze schuld vermindert het bedrag van uw uiteindelijk te belasten vermogen.

Erfpacht

Bij erfpacht vermindert u de WOZ-waarde door middel van de waarde van de toekomstige erfpachtcanons. Dit is 17 keer de de jaarlijkse erfpachtcanon.

Huurinkomsten

Voor het vakantiehuis zijn de huurinkomsten belastingvrij. Er is geen sprake van een eigenwoningforfait. Het is niet mogelijk om kosten of rente op de lening af te trekken. Uitsluitend de bezittingen (minus de schulden) worden belast in Box 3 en de rendementsheffing die hiervoor van toepassing is, is gebaseerd op uw totaal aan netto vermogen dat jaar.

Vennootschapsbelasting (vanuit BV)

Wanneer u er voor kiest om een vakantiehuis aan te kopen vanuit uw BV, is dit mogelijk op de volgende 3 manieren:

  • Kopen als belegging vanuit BV
  • Lening vanuit uw BV naar Privè
  • Uitkeren van spaargeld vanuit BV als dividend

Het is altijd verstandig om de opties door te nemen met een gespecialiseerd adviseur voordat u uw besluit hierin neemt. Zij kunnen (indien gewenst) het met u voorrekenen en het juiste advies uitbrengen.

Vakantiehuis aankopen als belegging vanuit BV

De vennootschapsbelasting die je in Nederland betaalt voor het hebben van een BV bedraagt voor 2021 15% over de eerste 245.000,00 winst en over het meerdere 25%.
Wanneer de vakantiewoning wordt verkocht of verhuurd, zal de winst belast worden met vennootschapsbelasting. Kosten als onderhoudskosten, inventaris afschrijving, exploitatiekosten, hypotheekrente en park/beheer kosten zijn aftrekbaar.

BRON Belastingdienst.nl en accountantskantoor.